Bạn đang ở đây

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu VANAR

Bộ nhận dạng thương hiệu VANAR của nhóm học viên lớp D1608H1 (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội)

Bộ nhận dạng thương hiệu Metalo

Bộ nhận dạng thương hiệu Metalo của nhóm học viên lớp D1608H1 (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội)

Bộ nhận diện thương hiệu Chocolate Chocoamour

Bộ nhận dạng thương hiệu Chocolate Chocoamour của nhóm học viên D1604G1 

Bộ nhận diện thương hiệu Công ty Du lịch Amazing

Bộ nhận dạng thương hiệu Công ty Du lịch Amazing của nhóm học viên D1604G1 (

Bộ nhận diện thương hiệu FREYA

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu FREYA, lớp D1509H Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Bộ nhận dạng thương hiệu The Elegant

Bộ nhận dạng thương hiệu The Elegant của nhóm học viên D1603M  (Arena Multimedia-D29 Phạm Văn Bạch-Hà Nội).

Ý tưởng:

Bộ nhận dạng thương hiệu Gốm Xoay - Lớp học làm gốm

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1512M1 - (Arena Multimedia HCM).

Thành viên thực hiện:

Nguyễn Phan Thùy Trang.

Đoàn Thị Mỹ Tuyên.

Huỹnh Vũ Hoàng Anh

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn.

Thầy Hoàng Huy Cường.

Bộ nhận dạng thương hiệu IZGO

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1601M (Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội).

Bộ nhận dạng thương hiệu Tre’s House Homestay.

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510M2 - (Arena Multimedia HCM).

Bộ nhận dạng thương hiệu Paper craft shop.

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510M2 - (Arena Multimedia HCM).


Thành viên thc hin:

Đặng Bảo Trân.

Lê Minh Phúc.

Phạm Thị Việt Nga.

 

Giáo viên hướng dn:

Thầy Hoàng Huy Cường.

 

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 1

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.