Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - TRAP (Phim Ngắn)

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn TRAP của nhóm học viên lớp D1505H Trúc Khê, Hà Nội.

Khi cuộc sống có quá nhiều áp lực, con người thường dễ dàng bị dẫn dắt bởi cảm xúc nhất thời. Phim ngắn TRAP phản ánh nỗi cô đơn, sự thèm muốn nổi loạn, kiếm tìm một thực tại khác của giới trẻ thời hiện đại. Qua đó, mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận riêng về những gì đang diễn ra ngay giữa xã hội này.

Arena Multimedia - "The Last Gift" (thể loại Stop Motion)


Đồ án kì 3 của nhóm học viên lớp D1505H Arena Multimedia - The Last Gift- (thể loại Stop Motion)

Arena Multimedia - Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua - Short Film (Phim ngắn)

Đồ án học kì 3 - làm phim ngắn "Rồi Mọi Chuyện Cũng Sẽ Qua" của nhóm học viên lớp D1503M Trúc Khê, Hà Nội.

Arena Multimedia - Trap- (Phim Ngắn)

Sản phẩm TRAP- (phim ngắn)

Arena Multimedia - Stop-Motion "The Last Gift"

Sản phẩm Stop-Motion "The Last Gift" của nhớm học viên D1505H (

Arena Multimedia - Rồi Mọi Chuyện Cũng Sẽ Qua - (Phim ngắn)

Đồ án học kỳ 3 Rồi Mọi Chuyện Cũng Sẽ Qua - (Phim ngắn) của nhóm học viên lớp D1503M. (Arena Multimedia - 80 trúc khê - hà nội)

 

Đồ án kỳ 3-3D Game Design - Arena Of The Volcano

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp 1410M   Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

Đồ án kỳ 3-3D Game Design - RidingHood

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1409H  Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

Đồ án được thực hiện bởi:

Nguyễn Hồng Giang

Đồ án kỳ 3-3D Game Design - Higanbana

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1409H Arena Multimedia 80 trúc khê - Hà Nội 

Lấy cảm hứng từ các Ninja của đất nước nhật bản các bạn đã hoàn thành đồ án của mình với số điểm là 88.


Đồ án kỳ 3-3D Game Design - League of Legends

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1410H Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội). 

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 3

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.