Bạn đang ở đây

3D Animation - Merchanta and Donkey

Sản phẩm đồ án kỳ 4  - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1403M Arena Multimedia (80 Trúc Khê, Hà Nội)

 

Thanh viên nhóm:

- Thái Huyền Trang

- Nguyễn Đình Tiến

- Nguyễn Sơn Tùng

- Nguyễn Thanh Hải

- Trần Thị Thanh Thảo

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.