Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - True beauty - Short Film.

Đồ án học kỳ 3 - Làm phim kỹ thuật số, phim ngắn "True beauty" của nhóm học viên lớp Lớp A1512M1 - Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh).

 

Những người thực hiện:

Lưu Nguyễn Phượng Quỳnh.

Nguyễn Thị Như Huỳnh.

Huỳnh Thúy Vi.

Vũ Dương Cầm.

Bùi Thị Ngọc Dung.

 

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Nguyễn Tấn Cường.

 Thầy Hoàng Huy Cường.

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.