Bạn đang ở đây

Đồng Hồ Thông Minh F-Watch

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1. bộ nhận diện thương hiệu Đồng Hồ Thông Minh F-Watch của học viên lớp D1309G2 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Trần Thanh Vy

Trần Thanh Vũ

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Sản Phẩm Tiếp Theo

ChocoAmour
cover
cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.