Bạn đang ở đây

God of War

Sản phẩm kì III, thiết kế Game 3D "God of War" của học viên lớp D1308K - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện:

Nguyễn Đức Cường

Trịnh Nhật Long

Đoàn Quốc Huy

Nguyễn Minh Phương

Hoàng Nghĩa Hiệp

Giảng viên hướng dẫn:

Lê Quang Khải

Điểm: 87

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover

Đăng ký học