Bạn đang ở đây

Magazine – short film

Trong tình yêu nên thành thật và dũng cảm... Một câu chuyện ngắn được thực hiện bởi các bạn học viên lớp D1370H - Arena Multimedia (Trúc Khê - Hà Nội)

Những người thực hiện:

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Thanh Trà

Đinh Thị Hồng Lam

Nguyễn Trọng Đông

Trần Ngọc Bách

Vũ Tuấn Phương

Nguyễn Mạnh Trình

Chu Việt Long

Giảng viên hướng dẫn:

Bùi Kim Quy

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover

Đăng ký học