Bạn đang ở đây

Món quà bất ngờ

Đồ án học kỳ 3 - Làm phim kỹ thuật số, phim ngắn Món quà bất ngờ của nhóm học viên lớp D1308K, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Nguyễn Đức Cường

Nguyễn Linh Chi

Đoàn Quốc Huy

Hoàng Nghĩa Hiệp

Nguyễn Minh Phương

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Quốc Trung

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.