Bạn đang ở đây

MV Giá Như có thể ôm ai và khóc

Đồ án học kì 3: MV Giá Như có thể ôm ai và khóc - Arena Multimedia HCM

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Huỳnh Minh Tâm

Nguyễn Ngọc Thanh Cao

Nguyễn Thị Phương Thanh

Lâm Thị Thanh Thùy

Triệu Mỹ Ngọc

Đỗ Hoàng Ngọc Bích

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Tôn Thất Toàn

Thầy Huỳnh Lê Bằng

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học