Bạn đang ở đây

Saigon City Zoo

Đề tài: Quảng bá Saigon City Zoo - Mang thiên nhiên đến gần bạn

Bộ nhận diện thương hiệu gồm: LogoBao thư, Name Card, Bìa đĩa CD, Móc khóa, Viết, Poster, Đồng phục, Bảng tên, Standee, Bảng hiệu quảng cáo,..

Nhóm thực hiện:

Lê Phương Anh

Nguyễn Xuân Lê Minh

Vũ Hoàng Tú

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn

Cô Trần Thị Thanh Hằng

Sản Phẩm Tiếp Theo

ChocoAmour
cover
cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.