Bạn đang ở đây

The North Face - TVC Quảng cáo

Đồ án học kỳ 3 - Làm phim kỹ thuật số, TVC Quảng cáo - The North Face của nhóm học viên Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh)
Nhận xét của hội đồng phản biện:
Phim ngắn có ý tưởng kịch bản tốt, tận dụng tốt thời gian và đạo cụ.

Những người thực hiện:
Nguyễn Đông Tiến
Đỗ Lê Thanh Trúc
Nguyễn Như Thảo Nguyên
Nguyễn Tuấn Tú
Huỳnh Kim Thanh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Hoàng Huy Cường và Thầy Nguyễn Tấn Cường

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.