Bạn đang ở đây

TVC Bia Sài Gòn

Đồ án học kỳ 3 - Làn phim Kỹ thuật số của Sói Production, A1409H1 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh)

Những người thực hiện:

Hồ Diên An

Lầm Cá Lộc

Nguyễn Nam

Hứa Văn Ri

Phan Khánh Vy

Giảng viên hướng dẫn:

Bùi Đình Lâm

Nguyễn Tấn Cường

Đặng Quốc Việt

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.