Bạn đang ở đây

Violeta Bakery

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1 của học viên lớp D1407H - Arena Multimedia (Trần Thái Tông, Hà Nội))

Bộ nhận diện thương hiệu Violeta Bakery

Thực hiện:

Trương Quang Trung

Nguyễn Hải Đạt

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

ChocoAmour
cover
cover
paper-craft cover
cover
cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.