Địa điểm đăng ký nhập học*
Hà Nội         Tp. HCM

Hãy nhanh tay đăng ký khóa học Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện AMSP 2017 - Arena Multimedia Specialist Program (áp dụng từ tháng 4/2017) với mức học phí cũ, trước ngày 31/3.

  • Định hướng nội dung đào tạo cho môi trường Kỹ thuật số và Truyền thông xã hội (Digital Marketing & Social Media)
  • Chương trình toàn diện về Thiết kế GameHoạt hình 3D
  • Bổ sung nội dung về UI/UX & Responsive Design
  • Cập nhật các phần mềm mới nhất (Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe Premier, Indesign, Audition, Dream weaver, After Effects, Maya and 3D Max)

Xem chi tiết >>