Ngày 07/05/2017 (từ 8h đến 15h)

   Làng Tre Phú An (Bến Cát, Bình Dương)

Trải nghiệm nghề thiết kế tại Làng Tre Phú An

Chụp ảnh ngoài trời và vẽ tay trên ống tre