Hoàn tất đăng ký

Arena Multimedia chúc mừng bạn!

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. Tư vấn viên sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

Vui lòng bấm vào đây để quay lại trang chủ.

Bạn ơi cùng chiêm ngưỡng "kho báu" đồ án của học viên Arena nhé

Học kỳ II

Thiết kế giao diện App – SoulPot

Thiết kế giao diện App – Olivine – Đồ …

Học kỳ IV

Đất qua lửa – Hyper team

Sản phẩm Học viên Arena Multimedia khóa Concept …

Học kỳ IV

God of War

Sản phẩm kì III, thiết kế Game 3D …

Học kỳ II

Thiết kế giao diện website Đồ gốm MNM Ceramic

Thiết kế giao diện website Đồ gốm MNM …

Học kỳ I

Bộ nhận diện thương hiệu Cinsan

Bộ nhận diện thương hiệu Cinsan. Sản phẩm đồ …

Học kỳ V

Fighting Goats And The Jackal – 3D short film

E-Project Maya (kỳ 5) của nhóm học viên …

Học kỳ II

Thiết kế giao diện website Charming Nails & Spa

Thiết kế giao diện website Thiết kế giao …

Học kỳ II

Thiết kế giao diện APP | App OH.WRITE

Đồ án kỳ 2 – Digital Design – Đồ …