Bạn đang ở đây

 

 Arena Multimedia

TRƯỜNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN ARENA MULTIMEDIA

Thời gian: 60 phút

(Chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi,

trừ khi câu hỏi ghi cụ thể cho phép chọn nhiều đáp án)

1. Bạn hay viết lại cảm nghĩ của bạn về một bộ phim (điện ảnh/ truyền hình/ hoạt hình) mà bạn đã xem. Hãy trình bày lại theo cácyếu tố như: màu sắc, bố cục không gian, câu truyện, trang phục hoặc các kỹ thuật, kỹ xảo. Lưu ý: không cần phải trình bày hết các yếu tố nêu trên, cần tập trung viết về các điểm trong phim mà em ấn tượng (10 điểm)


.......................................................................................................................................................................

 

2. Kiến trúc đình làng Việt Nam là thành tựu đặc sắc trong nghệ thuật kiến trúc: (3 điểm)

A. thuật kiến trúc cung đình

B. Nghệ thuật kiến trúc phật giáo

C. Nghệ thuật kiến trúc Châu âu

D. Nghệ thuật kiến trúc và trang trí truyền thống của nước ta.

 

 

3. Để tiến hành vẽ một tranh đề tài thực hiện theo các bước nào? (3 điểm )

A. Vẽ hình, tìm và chọn nội dung, vẽ màu

B. Phác bố cục, tìm và chọn nội dung, vẽ màu, vẽ hình

C. Tìm và chọn nội dung, phác mảng hình chính, mảng phụ, sắp xếp bố cục, vẽ chi tiết, vẽ

màu.

D. hình, vẽ màu, chọn hình ảnh

 

 

4. Màu cơ bản gồm các màu nào sau đây? (2 điểm)

A. Đỏ, vàng, cam.

B. Vàng , lục, lam.

C. Đỏ, vàng, lam

 

5.Tranh Đông Hồ, Hàng trống thuộc nền mỹ thuật ? (2 điểm)

A. Thời Trần

B. Thời Lê

C. Thời Lý

 

 

6. Tuổi thơ của bạn chắc gắn liền với trò chơi dân gian, hãy vẽ lại một trong những trò chơi dân gian đó (20 điểm)

 
Đăng ký học