Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Tổng quan:
Cung cấp các kỹ năng thiết yếu để làm một bộ film kỹ thuật số hoàn chỉnh như viết kịch bản, biên tập âm thanh, chỉnh sửa video, kỹ năng làm kỹ xảo, hậu kỳ và thiết kế mô hình, nhân vật Games.

Học kỳ 3: Làm phim kỹ thuật số và Thiết kế Game

Filmmaking & Game Design

Môn học

Phần mềm

01

Filmmaking - Làm phim Kỹ thuật số

02

Concepts of Digital Film - Quy trình làm phim kỹ thuật số

03

Storyboarding - Kịch bản văn học & Kịch bản phân cảnh

04

Camera - Quay phim cơ bản

05

Video Editing - Chỉnh sửa video

06

Working With Audio   - Cắt, dựng âm thanh

07

Digital compositing - Xử lý hậu kỳ phim - After Effects

08

Portfolio - Filmmaking   - Đồ án kỳ 3 (Làm phim Kỹ thuật số)

09

Game Design   - Thiết kế Game

10

Game Idea - Level Designing - Khái niệm về Thiết kế Game

11

Cinematography - Nghệ thuật điện ảnh

12

3D Modeling for Games - Tạo hình nhân vật cho Game

13

3D Texturing for Games - Làm vật liệu cho Game

14

Zbrush - Điêu khắc 3D

15

Portfolio - 3D Game design - Đồ án kỳ 3 (Thiết kế nhân vật - môi trường Game 3D)

  • Adobe Premiere CC
  • Adobe After Effects
  • Adobe Audition CC
  • Autodesk 3Ds Max
  • Pixologic ZBrush
  • Unity


Lợi ích sau khoá học

Học viên nắm vững khái niệm về làm phim và toàn bộ quy trình làm phim kỹ thuật số; Hiểu kỹ thuật và tầm quan trọng của kịch bản; Tạo, ghi và chỉnh sửa âm thanh và hình ảnh; Thêm các hiệu ứng, kỹ xảo cho video và phim và hoàn thiện các sản phẩm truyền thông, giải trí kỹ thuật số; Phát hành phim và trình chiếu phim, video. Nghiên cứu các thể loại game, cách phát triển game; Thiết kế nhân vật cho game; Học chuyên sâu quy trình xây dựng hình và làm vật liệu, chất liệu, giả lập bề mặt, điêu khắc 3D, xây dựng bối cảnh và đạo cụ cho game.

Cơ hội việc làm

- Chuyên gia biên tập phim và âm thanh  (Audio/Video Editor),  

- Chuyên gia biên kịch (Storyboard) 

- Chuyên gia kỹ xảo điện ảnh, hậu kỳ (VFX & Compositor),  

- Chuyên gia dựng hình 3D game ( 3D modeller) 

- Chuyên gia điêu khắc 3D game & làm vật liệu 3D game ( 3D sculpture & 3D texture) 

 

XEM THÊM: 

Học kỳ 1: Học thiết kế đồ họa

Học kỳ 2: Thiết kế Web & Ứng dụng Kỹ thuật số

Học kỳ 4: Học làm phim hoạt hình 3D

 .

Đăng ký học