Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Tổng quan:
Cung cấp những kiến thức Thiết kế Giao diện Website hoàn chỉnh, thiết kế các ứng dụng phục vụ cho Digital Marketing, Social Media và các App cho thiết bị di động.

Học kỳ 2: Thiết kế Web & Ứng dụng Kỹ thuật số

Web & Digital Design  

Môn học

Phần mềm

01

Design Concept for Web - Cơ bản về thiết kế Web

02

Digital Marketing and Media Concepts - Tiếp thị số và các khái niệm truyền thông

03

Interface Design - Thực hành thiết kế trang Web

04

Building Next Generation Websites - Xây dựng trang Web

05

Web Animation & Interactivity - Sử dụng hình ảnh động cho web bằng Animate CC

06

UI Design - Thiết kế giao diện người dùng

07

UX Design - Thiết kế trải nghiệm người dùng

08

Web App Design - Website và Mobile App

09

Responsive Design - Thiết kế Website trên nhiều nền tảng khác nhau

10

Web Portfolio - Đồ án kỳ 2 (Thiết kế website hoàn chỉnh)

  • HTML
  • Adobe XD
  • Bootstrap
  • CSS
  • JQuery Javascript
  • Adobe Animate CC
  • Adobe Dreamweaver CC


Lợi ích sau khóa học:

Học viên hiểu và tạo ra thiết kế giao diện người dùng tương tác; Thiết kế, lập trình và phát triển trang web.

Học viên có thể giải thích các nguyên tắc của Thiết kế Web chuyên nghiệp, kết hợp đồ họa và tạo ra nội dung web phong phú; Tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của tiếp thị kỹ thuật số và các khái niệm truyền thông.

Học viên nắm được cách giới thiệu tiếp thị truyền thông xã hội, tối ưu hóa phần hình ảnh để cho Quảng cáo trên nền tảng số; Tạo các trang web tương tác, đáp ứng cho các thiết bị với kích cỡ màn hình và đặc điểm khác nhau như màn hình retina; Học cách sử dụng làm cho các trang web sống động và đáp ứng nhiều chức năng.

Cơ hội việc làm:

Học viên có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Thiết kế Web, như Thiết kế giao diện Web (Web Designer), Thiết kế Website và Ứng dụng kỹ thuật số (Web Application Design), Thiết kế UX/ UI (UX/ UI Design).


 XEM THÊM:

Học kỳ 1: Học thiết kế đồ họa

Học kỳ 3: Làm phim Kỹ thuật số & Thiết kế Game

Học kỳ 4: Hoạt hình 3D

 

Đăng ký học