Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

 

 

Giảng viên kỳ 3 – Giảng dạy bộ môn 3D Nội thất với 3D Max (Basic Modeling with 3D Max)

Tốt nghiệp:

-       Cử nhân Mỹ thuật

-       Chứng chỉ Lý Luận Giảng dạy Đại học

-       Chứng chỉ Đào tạo Professional tại University of New Mexico, Albuqueque – USA

Quá trình giảng dạy: (bắt đầu giảng dạy từ tháng 5/1992)

-       Giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng cơ sở 55 Mạc Đỉnh Chi, Q1.

-       Giảng viên kiêm Giám đốc chuyên môn tại Trường Công nghệ Bách khoa Aptech

-       Giảng viên Trường Mỹ thuật Kita Hàn Quốc

-       Giảng viên Trường Mỹ Thuật ADS

-       Giảng viên Truyền Hình KTS VTC Academy

Giảng viên cộng tác giảng dạy bồi dưỡng kỹ năng cho nhân viên thiết kế tại công ty GHP của Đức 

Giảng viên Arena Multimedia