Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Giảng viên Tôn Thất Toàn

Giảng dạy: Bộ môn Quay phim học kỳ III tại Arena Multimedia

- Tốt nghiệp khóa quay phim 1993 tại TT Liên hiệp Truyền thanh – Truyền hình TP.Hồ Chí Minh

- Hoàn thành khóa BD Nghiệp vụ PT – TH Đài Tiếng nói Việt Nam

- Hoàn thành khóa Truyền thông UNFPA – Đài truyền hình Việt Nam

Quá trình làm việc 1994 - 2015:

- Giảng dạy bộ môn Quay phim tại Arena Multimedia

- Giảng dạy các khóa Nghiệp vụ Báo chí, Phát thanh - Truyền hình tại trường Nghiệp vụ PT - TH

- Giảng dạy bộ môn quay phim Video tại trường Trung cấp PT - TH II.

- Giảng dạy các khóa Kỹ năng quay phim cho Đài PT-TH các tỉnh , các cơ quan truyền thông báo chí: Đài Bình Định, Khánh Hòa, Đà Lạt… Báo Tuổi Trẻ, Cục KT Bộ Công an, truyền hình Quân khu 7, 9…

Tham gia các phim, chương trình truyền hình với vai trò quay phim, đạo diễn hình ảnh, Giám đốc sản xuất:

Phim truyền hình “Những cô cậu Ô mai” 

 

Phim “Vọng Kim lang”

 

“PVGAS, tập đoàn dầu khí Việt Nam”

 

“Gala AXE – Hà nội: ngưới VN thứ hai bay vào vũ trụ”

Và còn nhiều tác phẩm khác như: “Tình yêu trên sông Đôi Ma”, “50 năm Giải phóng xã- TTXVN”…

*Một số hình ảnh khác của Thầy:

amm-fc-ton-that-toan