Bạn đang ở đây

Hoàng Hải An

- Tốt nghiệp trường Thiết Kế & Nghệ Thuật Laguna (LCAD), khoa Game Art, tại Mỹ năm 2014;

- Thiết kế concept nhân vật Miniature cho war game Destiny Reins, Minx Studios, Canada;

- Thiết kế và minh họa card game cho HEX, Shards of Hate, Cryptozoic Entertainment, Mỹ;

- Thiết kế và minh họa nhân vật cho game Pathfinder, Paizo Publishing, Mỹ;

- Minh họa sản phẩm cho Deadzone và Warpath, Mantic Games, Anh;

- Thiết kế và minh họa bìa sách cho Gorgona Books, Cộng hòa Czech và I See Me! Inc., Mỹ;

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.