Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Nguyễn Việt Anh (Maddy Nguyen)

Giải thưởng:

- Triển lãm nghệ thuật “Just Did It” 2012

- Cuộc thi phim ngắn “Chuyện đời qua phim” 2012

Công việc:

- Freelance (Video production & Post production Independent Fiml Making)

- SYNC Studio (Video production Executive & Editor (MV, Viral, TVC,…))

- I.D.E.O (Cooperator of The Intergenerational Deraf, Education Outreach Project)

Các dự án anh đã thực hiện: