Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thầy Bùi Minh Sơn

Nghệ danh: Bùi Minh Sơn – Minh Sơn - Anh Chi - Ninh Giang.

- Hội viên HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM - VAPA

- Hội viên HỘI NHIẾP ẢNH TP. HỒ CHÍ MINH - HOPA

- Hội viên LIÊN ĐOÀN NGHỆ THUẬT NHIẾP ẢNH QUỐC TẾ – FIAP

- Giảng viên nhiếp ảnh.

Tước hiệu:

- Nghệ sĩ đặc biệt xuất sắc VAPA  - E.VAPA/G

- Nghệ sĩ xuất sắc  FIAP - E.FIAP

Các tước hiệu khác: Hon.ICS – A.FMPA

Chức vụ:

- Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TP.HCM

- Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt nam

Hoạt động chuyên môn;

- Giảng viên Nhiếp ảnh và Đồ họa Photoshop

- Giám khảo nhiều cuộc thi Nhiếp ảnh

- Đoạt nhiều giải thưởng Nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.

Sách đã xuất bản:

- Căn bản kỹ thuật Nhiếp ảnh

- Đường vào Nghệ thuật Nhiếp ảnh-Tập 1-Ngôn ngữ Hình ảnh

- Đường vào Nghệ thuật Nhiếp ảnh-Tập 2- Kỹ năng và Sáng tạo

GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC (các cuộc thi của VAPA)

            Tác phẩm                               Giải thưởng                                Cuộc thi                     

1-      Ven sông                               Giải 3 –Huy chương đồng                 LH. Toàn quốc 1990

2-      Chung sức                             Giải nhì                                         Thủy sản 1 tiềm năng & VAPA 1991

3-      Tài năng tuổi nhỏ                  Huy chương bạc                              LH. Ảnh nghệ thuật Tp.HCM1992

4-      Một đời tần tảo                     Giải KK                                           Ảnh xuất sắc toàn quốc 1996

5-      Nét đẹp truyền thống             Giải C                                            Ảnh xuầt sắc toàn quốc 1997

6-      Tình mẹ                                Giải B                                            Ảnh xuất sắc toàn quốc 2002

7-      Nét đẹp luyện kim                  Giải nhất                                       Ảnh công nghiệp toàn quốc &VAPA

8-      Sắc màu làng vải                   Giải bạc                                         Cúp FUJI-VAPA

9-      Biển vỗ về                             Giải KK                                          LH. Ảnh nghệ thuật Tp.HCM             

 

I-        GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ (do FIAP tổ chức hoặc bảo trợ)

10-  Công việc thầm lặng              Huy chương bạc FIAP                       Hà Lan 1993

                                            Huy khánh Tháp chuông vàng          Italia 1992

                                            Huy chương đồng SPA                     USA  1999

11-  Bước thời gian                       Huy chương đồng FIAP                    Italia  1991

                                            Bằng danh dự FMPA                        USA  1999

12-  Xuôi dòng                              Bằng danh dự FIAP                         Italia  1992

13-  Tĩnh lặng                              Bằng danh dự FIAP                          Croatia 1997

14-  Ven sông                               Bằng Danh dự FMPA                        USA  1999

15-  Phơi thóc                               Bằng danh dự FMPA                        USA 1999

16-  Bộ ảnh “Thời gian”                Huy chương đồng FIAP                    Italia  1991

17-  Giải đặc biệt FMPA cho bộ ảnh đen trắng tốt nhất                        USA 1999

Một số tác phẩm của Thầy Bùi Minh Sơn

Bên sông

Bến vắng

Chung sức


Công việc thầm lặng

Hình và bóng

Mưa Hạ Long

Tình mẹ

Ven kênh

Giảng viên Arena Multimedia