Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thầy Đặng Nhật Tân

Giảng viên kỳ 3 - 4: Concept of 3D animation (khái niệm cơ bản làm film hoạt hình),

3D Game, 3D animation.               

Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh – khoa thiết kế mỹ thuật hoạt hình 

Chuyên gia Thiết kế game 3D tại 3D Brigade Hà Nội,

Chuyên gia thiết kế Games tại Criswave Việt Nam (2008- 2011),

Chuyên gia thiết kế Games tại Wuvel Studio Việt Nam (2012), đảm nhận nhiều vị trí như: Xây dựng bối cảnh, Character concept, modeling prop, Modelling character.

Một số sản phẩm của thầy Đặng Nhật Tân:

 

DangNhatTan

 

DangNhatTan

DangNhatTan

DangNhatTan

 

DangNhatTan

 

DangNhatTan

 

DangNhatTan

 

DangNhatTan

 

DangNhatTan

Giảng viên Arena Multimedia