Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thầy Hoàng Quốc Việt

Giảng viên kỳ 3 – Giảng dạy bộ môn Dựng hình với 3D Max (Modeling with 3D).

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Thiết kế nội thất - Đại học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh (Niên khóa 2004 – 2009).

Quá trình làm việc:

2006 - 2007: Chuyên viên Thiết kế nội thất tại Công ty Nhà Kính.

2007 - 2008: Chuyên viên Thiết kế nội thất tại Công ty Tinh Hoa Việt.

2008 - 2009: Biên tập viên TV show “Sức sống mới – Nhà đẹp”.

2010 đến nay: Team leader phòng phát triển kỹ thuật tại Công ty Nelo Déco.

Một số thiết kế của Thầy Hoàng Quốc Việt:

Giảng viên Arena Multimedia