Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

 

Giảng viên kỳ 4 – Giảng dạy bộ môn 3D Animation.

Quản lý diễn hoạt 3D tại Digital Works Việt Nam.

Những sản phẩm: phim, games 3D có sự tham gia của Thầy:

Mickey ‘s Twice Upon a Christmas

Phim hoạt hình 3D DVD

 Pupeteer

 Game 3D, Sony Entertainment

 Rolie Polie Olie

 Phim hoạt hình 3D (nhiều tập) của Walt Disney

Soul Sacrifice

Game 3D, Sony Entertainment

Igor

Phim hoạt hình 3D được chiếu rạp toàn cầu

Giảng viên Arena Multimedia