Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thầy Nguyễn Thứ Tính

Giảng viên kỳ 1 - Giảng dạy bộ môn Nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh AVAPA - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt nam

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh AFIAP - Liên đoàn nhiếp ảnh Quốc tế

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh ISF- Hội Nhiếp ảnh Không biên giới của Pháp

Hội viên Hội nhiếp ảnh HOPA - TP HCM

Nhà báo phụ trách “Chuyên trang nhiếp ảnh” cho nhiều tạp chí như: Thế giới ảnh, Tạp chí Nhiếp ảnh, Thế giới số….

 

Giải thưởng trong và ngoài nước của FIAP, HOPA, VAPA…

Triển lãm bộ ảnh “Tôi và thiên nhiên” tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp IDECAF năm 2012.

Giảm khảo cho một số cuộc thi trong và ngoài nước của Câu lạc bộ Gia Định, Hội nhiếp ảnh Không biên giới, các diễn đàn nhiếp ảnh…

Nhà nhiếp ảnh Quảng cáo, tham gia chụp ảnh trong các dự án của những công ty như Unilever Việt nam, Metro Việt nam, Coca Cola Việt nam, Netsle Việt nam…

Chi hội trưởng Chi hội nhiếp ảnh Gia Định 2 của Hội nhiếp ảnh TP HCM

Phó chủ nhiệm CLB nhiếp ảnh Gia Định.

 

 

Một số sản phẩm của Thầy:

  

 

Giảng viên Arena Multimedia