Bạn đang ở đây

Thầy Trần Quốc Lợi

Giảng viên bộ môn: Image Magic (Photoshop), Media Publishing (Dàn trang in Ấn), Concept of Advertising (Khái niệm cơ bản về Quảng cáo).

Làm việc tại công ty Cổ phần G1.

Giảng viên Viện Đại học Mở Hà Nội. 

TranQuocLoi

Arena Multimedia

Từng là thiết kế tại tạp chí Doanh nghiệp & Hội Nhập , Tạp chí thông tin và phát triển, công ty TNHH Phúc Anh, công ty cổ phần Euro-asian – Giảng dạy tại Viện đại học Mở Hà Nội.

Một số sản phẩm của thầy Trần Quốc Lợi:

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

TranQuocLoi

 

Giảng viên Arena Multimedia