Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thầy Yannick Alnet

 

 

Quá trình làm việc:

Kỹ sư âm thanh tại các live show và event: Chương trình đại nhạc hội kỷ niêm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (2013); Balloon event tại Sheraton, Intercontinental… (2012); Hue festival (2008 & 2012);…

Thiết kế âm thanh các event của nhãn hàng: Tiger, Heineken, Unilever, Samsung Gear Watch, Suzuki Axelo motor (Television), Honda, Sonadezi (website)

2000 – 2002: Sound technician

2003 – 2006: Sound Manager, làm việc tại The National Theatre of Bordeaux

2009 – 2011: Stage manager, quản lý chương trình nghệ thuật cho quận Floirac, Bordeaux

Hình ảnh lớp học với Thầy Yannick Alnet:

 

 

Giảng viên Arena Multimedia