Bạn đang ở đây

Nguyễn Đình Lộc - Khoái design & nghiền chụp ảnh.

NguyenDinhLoc

Sau một năm học tại Arena mình đã thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại. Hơn nữa tại Arena Multimedia, được tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng niềm đam mê, học tập trong môi trường  năng động hiện đại đã tiếp them cho mình nguồn cảm hứng & sáng tạo dồi dào.

Một số sản phẩm của Nguyễn Đình Lộc:

 

NguyenDinhLoc

Poster sự kiện "1000 năm Thăng Long."

 

NguyenDinhLoc

 

NguyenDinhLoc

 

NguyenDinhLoc

 

NguyenDinhLoc

 

NguyenDinhLoc

 

Exported: