Bạn đang ở đây

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu DULCET

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu DULCET của nhóm học viên D1610M  (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội) 

Bộ nhận dạng thương hiệu Hi - Heal

Bộ nhận dạng thương hiệu Hi & Heal D1608M (Phạm Văn Bạch - Hà Nội)

Bộ nhận dạng thương hiệu SPACEBAR

Bộ nhận dạng thương hiệu SPACEBAR D1609M (Phạm Văn Bạch - Hà Nội)

Thành viên thực hiện:

Bùi Quang Hưng

Nguyến Linh Đăng

Đỗ Phương Thảo

Bùi Quang Khải

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Trần Quốc Lợi

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Hi English Language Institute

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Hi English Language Institute của nhóm học viên D1608K  (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội) 

Thành viên thực hiện:

- Cầm Đức Mạnh

- Đặng Hồng Minh

- Mai Vũ Phương Ly

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu VANAR

Bộ nhận dạng thương hiệu VANAR của nhóm học viên lớp D1608H1 (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội)

Bộ nhận dạng thương hiệu Metalo

Bộ nhận dạng thương hiệu Metalo của nhóm học viên lớp D1608H1 (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội)

Bộ nhận diện thương hiệu Chocolate Chocoamour

Bộ nhận dạng thương hiệu Chocolate Chocoamour của nhóm học viên D1604G1 

Bộ nhận diện thương hiệu Công ty Du lịch Amazing

Bộ nhận dạng thương hiệu Công ty Du lịch Amazing của nhóm học viên D1604G1 (

Bộ nhận diện thương hiệu FREYA

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu FREYA, lớp D1509H Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Bộ nhận dạng thương hiệu The Elegant

Bộ nhận dạng thương hiệu The Elegant của nhóm học viên D1603M  (Arena Multimedia-D29 Phạm Văn Bạch-Hà Nội).

Ý tưởng:

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 1

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.