Bạn đang ở đây

Bộ nhận dạng thương hiệu Paper craft shop.

21-09-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510M2 - (Arena Multimedia HCM).


Thành viên thc hin:

Đặng Bảo Trân.

Lê Minh Phúc.

Phạm Thị Việt Nga.

 

Giáo viên hướng dn:

Thầy Hoàng Huy Cường.

 

Bộ nhận dạng thương hiệu Nhà hàng Beefsteak Lava Restaurant.

21-09-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510H1 - (Arena Multimedia HCM).


Thành viên thực hiện:

Trương Huỳnh Việt Thanh.

Nguyễn Trọng Đệ.

Đinh Dư Kiều My.

 

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Hoàng Huy Cường.

 

Bộ nhận diện thương hiệu Tinkle

06-09-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1601H - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội)

Cảm hứng đề tài:

Bộ nhận diện thương hiệu Fansipan beer

06-09-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1601H - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội)

Cảm hứng đề tài:

Bộ nhận diện thương hiệu Minimal

03-08-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1511M - Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch- Hà Nội)

Bộ nhận diện thương hiệu Cloud Beauty

03-08-2016

 

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1511M - Arena Multimedia (Tôn Thất Thuyết- Hà Nội)

Bộ nhận dạng thương hiệu café Steampunk.

27-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1509G1 - (Arena Multimedia HCM)

Thành viên thực hiện:

- Đỗ Quốc Cường.

- Lâm Hồng Phát.

Giáo viên hướng dẫn:

- Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh.

- Thầy Hoàng Huy Cường.

Bộ nhận dạng thương hiệu Khu Vườn Mứt

23-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1509G1 - (Arena Multimedia HCM)

Bộ nhận diện thương hiệu Ván Trượt The Ultiskate

06-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510K - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội)

Bộ nhận diện thương hiệu JAMES KING

20-05-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510M - Arena Multimedia (Trúc Khê- Hà Nội)

 

Thành viên nhóm:

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 1

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.