Bạn đang ở đây

Bộ nhận dạng thương hiệu Hi - Heal

10-05-2017

Bộ nhận dạng thương hiệu Hi & Heal D1608M (Phạm Văn Bạch - Hà Nội)

Bộ nhận dạng thương hiệu SPACEBAR

09-05-2017

Bộ nhận dạng thương hiệu SPACEBAR D1609M (Phạm Văn Bạch - Hà Nội)

Thành viên thực hiện:

Bùi Quang Hưng

Nguyến Linh Đăng

Đỗ Phương Thảo

Bùi Quang Khải

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Trần Quốc Lợi

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Hi English Language Institute

09-05-2017

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Hi English Language Institute của nhóm học viên D1608K  (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội) 

Thành viên thực hiện:

- Cầm Đức Mạnh

- Đặng Hồng Minh

- Mai Vũ Phương Ly

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu VANAR

12-04-2017

Bộ nhận dạng thương hiệu VANAR của nhóm học viên lớp D1608H1 (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội)

Bộ nhận dạng thương hiệu Metalo

12-04-2017

Bộ nhận dạng thương hiệu Metalo của nhóm học viên lớp D1608H1 (Arena Multimedia 80 trúc khê Hà Nội)

Bộ nhận diện thương hiệu Chocolate Chocoamour

22-03-2017

Bộ nhận dạng thương hiệu Chocolate Chocoamour của nhóm học viên D1604G1 

Bộ nhận diện thương hiệu Công ty Du lịch Amazing

22-03-2017

Bộ nhận dạng thương hiệu Công ty Du lịch Amazing của nhóm học viên D1604G1 (

Bộ nhận diện thương hiệu FREYA

12-01-2017

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu FREYA, lớp D1509H Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Bộ nhận dạng thương hiệu The Elegant

04-11-2016

Bộ nhận dạng thương hiệu The Elegant của nhóm học viên D1603M  (Arena Multimedia-D29 Phạm Văn Bạch-Hà Nội).

Ý tưởng:

Bộ nhận dạng thương hiệu Gốm Xoay - Lớp học làm gốm

15-10-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1512M1 - (Arena Multimedia HCM).

Thành viên thực hiện:

Nguyễn Phan Thùy Trang.

Đoàn Thị Mỹ Tuyên.

Huỹnh Vũ Hoàng Anh

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn.

Thầy Hoàng Huy Cường.

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 1

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.