Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện app bảo hiểm "Insure Life"

12-03-2020

Thiết kế giao diện app bảo hiểm "Insure Life" - Đồ án Sem 2 lớp D1808M1

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Bảo hiểm trong tâm trí người Việt luôn là một thứ gì đó khô khan và không cần thiết, nhưng lợi ích mà nó mang lại rất thiết thực. Bảo hiểm là một hình thức chuyển giao rủi ro, mua bảo hiểm thực chất là mua sự an tâm.

Thiết kế giao diện app game "Sử Chiến"

12-03-2020

Thiết kế giao diện app game "Sử Chiến" - Đồ án Sem 2 lớp D1808M1

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Thế giới ngày càng phát triển, con người ngày càng tập trung vào việc sáng tạo ra những cái mới mà quên dần đi những trang sử hào hùng của dân tộc. Điều này đươc phản ánh qua 2 khía cạnh:

- Đối với môn lịch sử: trên thực tế, đa phần học sinh cảm thấy môn Lịch Sử quá khô khan, quá nhiều những con số, cái tên, địa danh...

Thiết kế giao diện App Mama - Thuê người giúp việc

11-03-2020

Đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1810H1 - Arena Nguyễn Đình Chiể

Thiết kế giao diện Web Gaming Gear

11-03-2020

Đồ án kì 2 Web design của

Thiết kế giao diện App Game Nadir - Lớp D1809G2

06-01-2020

Thiết kế giao diện App Game Nadir - Lớp D

Thiết kế giao diện LIEBE CHOCOLATE

02-01-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1807H

Thiết kế giao diện L3M Computer

02-01-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1808H1 -Arena Multimed

Thiết kế giao diện App NOVOmusic - Lớp D1808G2

30-12-2019

Thiết kế giao diện App NOVOmusic - Lớp D1808G2

Thiết kế giao diện website Tổ chức Bảo tồn Động vật quý hiếm RAPO

24-12-2019

Thiết kế giao diện website tổ chức Bảo tồn Động vật quý hiếm RAPO – Đồ án lớp D1809K2.

(Arena Nguyễn Kiệm – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP. HCM)

Thiết kế giao diện website "Bảo tàng văn hóa Champa"

24-12-2019

Thiết kế giao diện website “Bảo tàng văn hóa Champa” – Đồ án lớp D1809K2

(Arena Nguyễn Kiệm – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em, trong đó không thể không nhắc đến dân tộc Chăm – một trong những dân tộc có dân số phân bố nhiều nhất trên cả nước. Với mục đích gìn giữ và giới thiệu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và những công trình kiến trúc độc đáo của người Chăm, từ đó bảo tàng văn hóa Champa ra đời giúp mọi người hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc Chăm.

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 2