Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện App Game "Squir Adventure"

02-06-2020

Thiết kế giao diện Walking-Whale

02-06-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1811M - Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội

Thiết kế giao diện app game "Towards The Cosmos"

01-06-2020

Thiết kế giao diện Eternal Brandbook

29-05-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1810H -Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch

Thiết kế website cho thương hiệu Eternal Brandbook

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Lâm Đức

- Trần Bảo Trung

- Đoàn Phương Hà

- Đỗ Thúy Hạnh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà

Thiết kế giao diện app bảo hiểm "Insure Life"

12-03-2020

Thiết kế giao diện app bảo hiểm "Insure Life" - Đồ án Sem 2 lớp D1808M1

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Bảo hiểm trong tâm trí người Việt luôn là một thứ gì đó khô khan và không cần thiết, nhưng lợi ích mà nó mang lại rất thiết thực. Bảo hiểm là một hình thức chuyển giao rủi ro, mua bảo hiểm thực chất là mua sự an tâm.

Thiết kế giao diện app game "Sử Chiến"

12-03-2020

Thiết kế giao diện app game "Sử Chiến" - Đồ án Sem 2 lớp D1808M1

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Thế giới ngày càng phát triển, con người ngày càng tập trung vào việc sáng tạo ra những cái mới mà quên dần đi những trang sử hào hùng của dân tộc. Điều này đươc phản ánh qua 2 khía cạnh:

- Đối với môn lịch sử: trên thực tế, đa phần học sinh cảm thấy môn Lịch Sử quá khô khan, quá nhiều những con số, cái tên, địa danh...

Thiết kế giao diện App Mama - Thuê người giúp việc

11-03-2020

Đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1810H1 - Arena Nguyễn Đình Chiể

Thiết kế giao diện Web Gaming Gear

11-03-2020

Đồ án kì 2 Web design của

Thiết kế giao diện App Game Nadir - Lớp D1809G2

06-01-2020

Thiết kế giao diện App Game Nadir - Lớp D

Thiết kế giao diện LIEBE CHOCOLATE

02-01-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1807H

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 2