Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Thiết kế giao diện Himany Air Cooler

08-12-2016

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1507H2 - Arena Multimedia (212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu).

 Thiết kế website cho thương hiệu Himany Air Cooler.

 Thành Viên Nhóm:

Trần Hữu Phước.

Phạm Gia Hân.

Lý Ngọc Trâm Anh.

Lê Hồng Giang.

Giảng Viên Hướng Dẫn: 

Nguyễn Thy Đoan Trinh.

Bùi Duy Khiêm.

Thiết kế giao diện Website Boost

17-10-2016

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1510M - Arena Multimedia -Trúc Khê-Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Boost A sport Running is for everyone (86 Điểm)

Thiết kế giao diện Shine

13-09-2016

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1508H2 -Arena Multimedia -Trúc Khê-HN

 

Thiết kế website cho thương hiệu Shine

 

Thiết kế giao diện Website Himani

13-09-2016

Đồ án kỳ 2 Web Design - Himani  của nhóm học viên lớp D1509I - Arena Trúc Khê

 

Nhóm được 92 điểm từ hội đồng bảo vệ (8/9/2016).

Thiết kế giao diện Website Boost

17-08-2016

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1508H -Arena Multimedia -Trúc Khê-HN

 

Thiết kế website cho thương hiệu Boost A sport shop.

 

Thành Viên Nhóm:

Trần Triệu Đạt

Bùi Quang Minh

Thiết kế giao diện Website Xbox

03-08-2016

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1507M - Arena Multimedia - Phạm Văn Bạch, Hà Nội

 

Thiết kế website cho thương hiệu Game Xbox. Đề tài thiết kế website khá thú vị về Game được Ấn Độ gửi ngẫu nhiên cho nhóm. Trang web được Hội đồng bảo vệ đánh giá: có sự tương tác tốt, nhóm có đầu tư nghiên cứu sâu.

XBox - A Poral Game

07-06-2016

Sản phẩm kì II, thiết kế giao diện Web "XBox - A Poral Game" của học viên lớp D1411M2- Arena Multimedia HCM

Thách thức về mặt thiết kế: 

Shine Utensils - Eproject sem2 - D1409K1

01-02-2016

Shine Utensils - Eproject sem2 - D1409K1 (Arena Multimedia HCM)

Lý do chọn đề tài:

Thiết kế giao diện Website

19-01-2016

Sản phẩm đồ án Kỳ 2 của nhóm học viên lớp  D1411M - Arena Multimedia TK-HN

 

 

Thời gian : 1 tháng

 

Thành viên nhóm:

Trần Tiến Đức

Đinh Thị Thu Trang

Bùi Vân Anh

Chu Thị Lan Anh

Phí Bùi Hồng Thái


Gỉang viên hướng dẫn:

Nguyễn Vương Nam

XBOX Game - Eproject Sem2

26-11-2015

XBOX Game - Eproject sem 2 - Lớp D1408H1

Thiết kế được đánh giá tốt, tạo sự quan tâm cho người xem. Các liên kết hoạt động tốt. Tuy nhiên điểm cần khắc phục ở chỗ kích thước của mỗi trang là quá lớn bởi ảnh nền được sử dụng cho một số phần trong trang.

Điểm đạt: 88/100

Thành viên:

- Hấp Văn Trịnh

- Trần Gia Hân

- Tô Hồng Hưng

- Trương Tấn Sang

Giáo viên hướng dẫn:

- Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

- Cô Trần Thị Thanh Hằng

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 2