Bạn đang ở đây

Arena Multimedia: "FOOD" - Đồ án kỳ 3 - Phim Ngắn

 

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn "FOOD" của nhóm học viên lớp D1510M (80 Trúc khê, Hà Nội)

Arena Multimedia: "LIVE" - Đồ án kỳ 3 - Phim Ngắn

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn "Live" của nhóm học viên lớp D1508H2 (80 Trúc khê, Hà Nội)

Arena Multimedia - Ảo (Phim Ngắn)

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn Ảo của nhóm học viên lớp D1508H2 (80 Trúc khê, Hà Nội)

Arena Multimedia - Lạc Giới (Phim Ngắn)

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn Lạc Giới của nhóm học viên lớp D1508H2 (80 Trúc khê, Hà Nội)

Arena Multimedia - Thang Máy (Phim Ngắn)

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn Thang Máy của nhóm học viên lớp D1508K Phạm văn Bạch, Hà Nội.

Arena Multimedia - TRAP (Phim Ngắn)

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn TRAP của nhóm học viên lớp D1505H Trúc Khê, Hà Nội.

Khi cuộc sống có quá nhiều áp lực, con người thường dễ dàng bị dẫn dắt bởi cảm xúc nhất thời. Phim ngắn TRAP phản ánh nỗi cô đơn, sự thèm muốn nổi loạn, kiếm tìm một thực tại khác của giới trẻ thời hiện đại. Qua đó, mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận riêng về những gì đang diễn ra ngay giữa xã hội này.

Arena Multimedia - "The Last Gift" (thể loại Stop Motion)


Đồ án kì 3 của nhóm học viên lớp D1505H Arena Multimedia - The Last Gift- (thể loại Stop Motion)

Arena Multimedia - Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua - Short Film (Phim ngắn)

Đồ án học kì 3 - làm phim ngắn "Rồi Mọi Chuyện Cũng Sẽ Qua" của nhóm học viên lớp D1503M Trúc Khê, Hà Nội.

Arena Multimedia - Trap- (Phim Ngắn)

Sản phẩm TRAP- (phim ngắn)

Arena Multimedia - Stop-Motion "The Last Gift"

Sản phẩm Stop-Motion "The Last Gift" của nhớm học viên D1505H (

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 3

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.