Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – EZO

27-01-2021

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – EZO của nhóm học viên lớp A1911K1 Arena Nguyễn Đình Chiểu

Mỗi người sinh ra đều mang sứ mệnh riêng. Ngày 6/6/666 tại Vương Quốc Ezo - Nhật Bản xuất hiện một vết nứt và vết nứt đó biến thành lỗ hỏng thời gian/ không gian. Đó là do pháp sư của dòng thời gian gây ra với mục đích phá hủy Ezo chiếm lấy đá thánh. Giờ đây, các hiệp sĩ được đá thánh chọn mang trong mình một sức mạnh và sứ mệnh cao cả là bảo vệ loài người và tiêu diệt phù thủy bóng tối.

Thành viên thực hiện:

-          Mã Trúc Linh

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – The Mysth

20-01-2021

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – The Mysth của nhóm học viên lớp A1912H1 Arena Nguyễn Đình Chiểu

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – CATACLYSM

18-01-2021

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – CATACLYSM của nhóm học viên lớp A1912H1 Arena Nguyễn Đình Chiểu

Đồ án kì 3D Game DJ Yoyi

16-01-2021

Đồ án kì 3D Game Hỏa Linh

15-01-2021

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn Cầu Vồng Đổ Bóng

15-01-2021

Đồ án kì 3 - Làm phim ngắn Cầu Vồng Đổ Bó

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn Chữa Lành

15-01-2021

Đồ án kì 3 - Làm phim ngắn Chữa Lành 

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn Shape of you

15-01-2021

Đồ án kì 3 - Làm phim ngắn Shape of you 

Đồ án kỳ 3D Game Safehold Elite

14-01-2021

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn Đôi Dép

14-01-2021

Đồ án kì 3 - Làm phim ngắn Đôi Dép của nhóm học viên lớp D1812K, Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 3