Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Đồ án kỳ 3-3D Game Design- Azona's Knights

11-10-2019

Sản phẩm đồ án kì 3B - Azona's Knights - 3D G

Đồ án kỳ 3-3D Game Design- MYSTERY THEMYSCIRA

11-10-2019

Sản phẩm đồ án kì 3B - 

Đồ án kỳ 3-3D Game Design- Nameka

07-10-2019

Sản phẩm đồ án kì 3B - Nameka - 3D Game Desig

Đồ án kỳ 3-3D Game Design- Arena Hunter - Đảo Dây Cót

04-09-2019

Sản phẩm đồ án kì 3B - Arena Hunter - Đảo dây

Arena Multimedia: "Song" Parallel - Đồ án kỳ 3 - Phim Kỹ thuật số

26-07-2019

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn "Song" Parallel của nhóm học viên lớp D1708H 80 Trúc Khê - Hà Nội

Đồ án kỳ 3-3D Game Design Tiểu Tụ Chi Thủ

26-07-2019

Arena Multimedia | TVC Nike - Just do it right

23-07-2019

Arena Multimedia | TVC Nike - Just do it right | Đồ án lớp A1810H2 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-----------------

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Wacom - Nét vẽ

23-07-2019

Arena Multimedia: Deadline - Đồ án kỳ 3 - Phim Kỹ thuật số

11-07-2019

Đồ án kì 3 - làm phim ngắn Deadlie của nhóm học viên lớp D1708K ( D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội )

Arena Multimedia | Lord of Galaxy - 3D Game

27-05-2019

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 3