Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Librators - 3D Short Film

17-12-2020

Skyfall - 3D Short Film

17-12-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 

A Visit - 3D Short Film

22-09-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 

HORIZON - 3D Short Film

27-08-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - HORIZON - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1810H2 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

The Edge - 3D Short Film

25-08-2020

The Shadow - 3D Short Film

25-08-2020

Once Upon A Dream - 3D Short Film

24-08-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 

Bầy chim - 3D Short Film

23-07-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - Bầy chim- 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1810G1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Câu chuyện xoay quanh một chú chim thông minh xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, nó chọn cách sống tách biệt với bầy đàn và một ngày tai họa ấp đến nó mới nhận ra sức mạnh của sự đoàn kết và hậu quả của việc kiêu ngạo

Thành viên nhóm:

-          Huỳnh Phát Triển

-          Lê Minh Hoài

-          Nguyễn Thị Kim Chi

-          Trần Thị Hồng Nhung

-          Lê Thị Bé Hoá

Killer - 3D Short Film

22-07-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - Killer - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1810G1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

"Killer?" Ai mới thực sự là sát thủ?

Regret - 3D Short Film

13-12-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 4