Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

The Tin Soldier and The Ballerina Doll - 3D Short Film

04-05-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 

Arena Multimedia - Love At First Sight- 3D Short Film

03-05-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 

Another Way - 3D Short Film

07-12-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 

Arena Multimedia - A Merchant and His Donkey - 3D Short Film

25-05-2017

Hoạt Hình 3D: A Merchant and his Donkey

Arena Multimedia - The Fighting Goats and the Jackal - 3D Short Film

16-05-2017

Sản phẩm học viên Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu - Lớp A1512M1

Mục Tiêu

Arena Multimedia - The Oak and The Reed - 3D Short Film

03-05-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 

Arena Multimedia - FOX & CROW - 3D Short Film

03-05-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 

A Merchant And His Donkey - 3D Short Film

22-02-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 - A Merchant And His Donkey - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1408G Arena Muntimedia Trúc Khê (Hà Nội)


Arena Multimedia - The Ant and The Grasshopper - 3D Short Film

21-09-2016

Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "The Ant and The Grasshopper" của nhóm học viên lớp A1507M2 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh).

 

Những người thực hiện:

Nguyễn Mai Ngọc Hiền.

Nguyễn Trần Phương Uyên.

Âu Đức Thịnh.

Thái Lâm Điệp.

Hoàng Thị Mai Hương.

Đoàn Tấn Nghĩa.

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân.

Arena Multimedia - The Tale of Two Snake - 3D Short Film

22-07-2016

Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "The Tale of Two Snake" của nhóm học viên lớp A1504G1 Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh)

Những người thực hiện:
Nguyễn Hoàng Phương Quỳnh
Nguyễn Tường Tân
Hồ Phương Ngọc
Trần Đan Phương
Huỳnh Minh Tâm
Phạm Chí Tâm
Bùi Hoàng Phương Linh

Giảng viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân
Thầy Nguyễn Xuân Minh
Thầy Trần Thanh Long
Thầy Nguyễn Thanh Lợi
Thầy Dương Lý
----------------------------------------

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 4