Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Arena Multimedia - Fox and Grape - 3D Short Film

22-07-2016

 Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "Fox and Grape" của nhóm học viên lớp A1504G1 (Arena Multimedia HCM)

3D Animation - Think Before You Speak

05-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1309M, Arena Multimedia ( 80 Trúc Khê, Hà Nội)

3D Animation - Ant and Grasshoper

05-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1308K, Arena Multimedia ( 80 Trúc Khê, Hà Nội)

The Tale of Two Snakes - 3D Short Film

09-06-2016

Đồ án học kỳ 4, phim hoạt hình 3D - The Tale of Two Snakes của nhóm học viên Arena Multimedia lớp A1504M1 (212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu, HCM).

 

Funeral - 3D Short Film

07-06-2016

Đồ án học kỳ 4 - Làm phim hoạt hình 3D, phim ngắn "Funeral" của nhóm học viên Arena Multimedia (Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh)

 

3D Animation - Talking Cave

06-06-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1311I, Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội)

3D Animation - Fighting The Goats And Jackal

06-06-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1311I, Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội)

A Merchant and His Donkey - 3D Animation

14-04-2016

Sản phẩm của Học viên lớp A1405H2 - Arena Multimedia HCM

 

A Cave That Talked - 3D Animation

14-04-2016

Sản phẩm của nhóm lớp A1410G1 - Arena Multimedia HCM

A Wise Counting - 3D Animation

14-04-2016

Một câu chuyện hài hước về cách ứng xử được thực hiện bởi nhóm học viên lớp A1411G2 - Arena Multimedia HCM

Đăng kí nhận RSS - Kỳ 4