Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

3D Animation - Ant and Grasshoper

05-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1308K, Arena Multimedia ( 80 Trúc Khê, Hà Nội)


Thành viên nhóm:

Mai Thanh Trà

Lê Anh Phượng

Nguyễn Đức Cường

Trịnh Nhật Long

Hoàng Nghĩa Hiệp

Nguyễn Linh Chi

 

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.