Bạn đang ở đây

3D Animation - Ant and Grasshoper

05-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1308K, Arena Multimedia ( 80 Trúc Khê, Hà Nội)


Thành viên nhóm:

Mai Thanh Trà

Lê Anh Phượng

Nguyễn Đức Cường

Trịnh Nhật Long

Hoàng Nghĩa Hiệp

Nguyễn Linh Chi

 

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.