Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

3D Animation - Ant and Grasshoper

05-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1308K, Arena Multimedia ( 80 Trúc Khê, Hà Nội)


Thành viên nhóm:

Mai Thanh Trà

Lê Anh Phượng

Nguyễn Đức Cường

Trịnh Nhật Long

Hoàng Nghĩa Hiệp

Nguyễn Linh Chi

 

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa