Bạn đang ở đây

3D Animation - Fox and Crow

13-04-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1308K, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).


Thành viên nhóm:

Nguyễn Thương Thương

Trần Hồng Quyên

Bùi Thị Mỹ Linh

Công Phương Uyên

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Viết Hợp

Nguyễn Hoàng Đức


Giáo viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.