Bạn đang ở đây

3D Animation - Think Before You Speak

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1309M, Arena Multimedia ( 80 Trúc Khê, Hà Nội)


Thành viên nhóm:

Ngô An Bình

Lê Hoàng Hải

Hoàng Trung Hiếu

Phạm Thị Bích Ngọc

Vũ Tiến Mạnh

Nguyễn Hoàng Tâm

Nguyễn Duy An

Dương Phước Trung

Đào Kim Long


Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.