Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

3D Fools - EProject 4 - A1312K2

04-12-2015

3D Fools - EPROJECT 4 - A1312K2

Sản phẩm project SEM 4 được đánh giá tốt về mặt thiết kế các chi tiết nhân vật hoàn hảo, sự kết hợp màu sắc của nhân vật phù hợp với tính cách nhân vật. Tuy nhiên hành động nhân vật cần được cải thiện nhiều hơn.

Học Viên:

-Nguyễn Thị Mỹ Linh

-Huỳnh Thị Uyên Vy

-Nguyễn Bằng

-Nguyễn Thị Tường Vi

-Cao Minh Trí

Giảng Viên:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuân Minh 

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi

Thầy Dương Lý

Thầy Nguyễn Tấn Cường

Điểm: 78/100