Bạn đang ở đây

3D Game Design - Pokemon

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1309M- Arena Trúc Khê

 

Ý tưởng concept- thực hiện bởi nhóm:

Trần Duy Thành

Nguyễn Duy An

Lê Hoàng Hải

Ngô An Bình

Nguyễn Hoàng Tâm

Dương Phước Trung

 

Giảng  viên hướng dẫn:

Thầy Trần Anh Khoa

 

Xem thêm tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=BUAQqrCSoa4&feature=youtu.be

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.