Bạn đang ở đây

3D Game Design - Tây Du

Đồ án kỳ 3- 3D game Design của nhóm học viên lớp D1308M (ArenaMultimedia Trúc Khê)

 

Concept - Thực hiện bởi nhóm:

Tạ Quang Huy

Lưu Quang Huy

Tạ Tú Tài

Trương Đức Long

Nguyễn Thiên Sơn

 

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Thầy Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.