Bạn đang ở đây

A Merchant And His Donkey - 3D Short Film

22-02-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 - A Merchant And His Donkey - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1408G Arena Muntimedia Trúc Khê (Hà Nội)


Thành viên nhóm:

- Ngô Phương Linh

- Đỗ Thị Hương Thảo

- Nguyễn Anh Sơn

- Nguyễn Đức Duy Tùng

- Nguyễn Thăng Đức

- Hồ Duy Sơn

- Ngô Bá KHánh Hùng

Giảng viên hướng dẫn:

- Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.