Bạn đang ở đây

Ai gáy to hơn – 3D short film

Có thể trong một môi trường bạn là người giỏi nhất nhưng khi chuyển tới một môi trường khác, bạn sẽ chẳng là gì. Đoạn phim nhắn nhủ: hãy biết lượng sức mình và không ngừng học hỏi, đừng vội mừng về những thành công trước mắt. Sản phẩm là thành quả sáng tạo kì 4 của học viên Arena Multimedia.

Những người thực hiện:

Dương Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguyễn Hoàng Sơn

Lưu Tuấn Duy

Phạm Quý Vinh

Phạm Minh Nam

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.