Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Ai gáy to hơn – 3D short film

14-03-2015

Có thể trong một môi trường bạn là người giỏi nhất nhưng khi chuyển tới một môi trường khác, bạn sẽ chẳng là gì. Đoạn phim nhắn nhủ: hãy biết lượng sức mình và không ngừng học hỏi, đừng vội mừng về những thành công trước mắt. Sản phẩm là thành quả sáng tạo kì 4 của học viên Arena Multimedia.

Những người thực hiện:

Dương Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguyễn Hoàng Sơn

Lưu Tuấn Duy

Phạm Quý Vinh

Phạm Minh Nam

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa